Изберете език:


Членуването в СХП е индивидуално и колективно. В момента в Съюза членуват 600 индивидуални и 58 колективни члена.

Индивидуален член на СХП може да бъде всеки специалист с висше или средно образование, който е свързан професионално с отрасъла. За членове на Съюза могат да се приемат и чуждестранни граждани.
Индивидуален годишен членски внос - 10 лв.

Колективни членове на СХП могат да бъдат държавни, кооперативни и частни фирми, организации и браншови съюзи,които подпомагат неговата дейност.

Колективен годишен членски внос – минимум 100 лв.

Членовете на СХП имат право:

  • да участват с предимство и намалена такса в мероприятията на Съюза,
  • да ползват с предимство и отстъпка информация, печатни издания и др. подобни, предоставяни на Съюза или издавани от него,
  • индивидуалните членове на Съюза ползват 30% отстъпка при абониране за списание "Хранително-вкусова промишленост"
  • да ползват при необходимост с предимство материалната база на ФНТС при определени условия.

 

Молба за членство:

Индивидуално

Колективно

Добре дошли

55-g logo
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС
е създаден през 1965 година и до сега обединява научно-техническите специалисти от отрасъла, защитава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

 

СХП осъществява своите цели и задачи чрез:

  • Организиране и участие в семинари, курсове, изложби и обсъждания на нормативни документи за хранително-вкусовата промишленост
  • Международна дейност
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.
  • Участва в реализирането на проекти по различни програми

 

Съюзът по хранителна промишленост има издадена Лицензия от НАПОО като Център за професионално обучение за 44 различни професии и със 81 специалности от Хранително- вкусовата промишленост и други области от Икономиката на страната.

 

СХП притежава богат опит в областта на квалификацията и преквалификацията. Разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели, поради което е предпочитан като партньор от фирмите в страната и чужбина.