Изберете език:

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ      

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

YOUTH SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

"INNOVATION IN THE FOOD INDUSTRY - PROBLEMS AND PROSPECTS"

18 ноември 2021 год.

Университет по хранителни технологии

Пловдив

СБОРНИК ДОКЛАДИ

ISSN 2738-8980

Публикуван на:

ufi-bg.com/конференции