Печат 

      

       СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

                        ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 

Съюзът по хранителна промишленост организира поредния

БИЗНЕС ФОРУМ

НА ТЕМА: «ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА»

на 08 . юни . 2022 г. ( сряда ) от 10,00 часа в Дом на техниката,

ул. „ Г. С. Раковски 108 , зала № 4, ет 2, София

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Стратегията "От фермата до трапезата" е ключов елемент от Европейския зелен пакт, очертаващ пътя, по който до 2050 г. Европа ще се превърне в първия климатично неутрален континент. Тя представлява нов комплексен подход с цел изграждането на устойчива хранителна верига, която да работи в интерес на потребителите, производителите, климата и околната среда.

Стратегията обхваща цялата продоволствена верига (системата за производство, доставка и потребление на храни) и изгражда рамка от серия за предстоящи законодателни и незаконодателни предложения, с които да бъде реализирана идеята на ЕС за превръщане на европейските храни и в световен стандарт за устойчивост.

В тази връзка, Съюзът по хранителна промишленост организира този Бизнес форум.

Във форума ще вземат участие експерти от компетентните министерства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на фирми, потребителски и работодателски организации и представители на медиите.

Форумът ще се проведе в няколко направления:


Бизнес – форум

СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА”

9:30 - 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 - 10:15Откриване: д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост

Поздравления от официалните гости на форума

ПАНЕЛ А: 10.15 -12.30

Университет по хранителни технологии

 

                                                                        От фермата до трапезата                                

Център за икономически изследвания

Доходи, данъци и потребление на храни

Фондация БИОСЕЛЕНА

Абсурдът на нашия век

Министерство на земеделието

Разхищението на храни – все по-важен и актуален проблем. Практиката в България в борбата с хранителните загуби. Какво може да се направи?

Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ Министерство на земеделието

Новите предизвикателства във връзка с прилагането на стратегическите документи

Министерство на околната среда и водите

 

Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

 

N.B.След всеки лектор ще се даде възможност за въпроси и дискусия

 

ПАНЕЛ В:13. 30- 16.30

Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ МЗ

Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни и какво планира България в следващите години

Д-р Милена Кръстанова, председател на "Аквапоникс България", Проф.д-р Донка Байкова дмр специалист по хранене и диететика

 Агроиновации – перспективи и значимост 

Сдружение за достъпна и качествена храна

Качество и отговорност към потребителите

Университет по хранителни технологии гр.Пловдив

Алтернативни технологии в помощ на производителите

*Настоящата програма подлежи на промени, за които ще бъдете информирани своевременно

Всички мнения и предложения от форума ще бъдат обобщени и изпратени официално до ведомствата, които имат отношение към обсъждането и реализирането на заложените в Стратегията от „Фермата до трапезата“ цели, дейности и ангажименти.

Участието в бизнес форума е без такса!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Бизнес форум на 8.06.2022

Име и фамилия ………………………………………………………………....…………………………………..…………

Месторабота………………….....………………, бранш..........................., Длъжност.............…………..

П.Код……… град……………… ул.№……………………………Тел…………......... E- mail……….…..…………..…

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в бизнес форума.

Дата ……………………                                     Подпис:.........................................

Моля, направете вашата заявка за участие до 1. 06. 2022 год. на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408;   Тел.: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.