Изберете език:

Членуването в СХП е индивидуално и колективно. В момента в Съюза членуват 600 индивидуални и 58 колективни члена.

Индивидуален член на СХП може да бъде всеки специалист с висше или средно образование, който е свързан професионално с отрасъла. За членове на Съюза могат да се приемат и чуждестранни граждани.
Индивидуален годишен членски внос - 10 лв.

Колективни членове на СХП могат да бъдат държавни, кооперативни и частни фирми, организации и браншови съюзи,които подпомагат неговата дейност.

Колективен годишен членски внос – минимум 100 лв.

Членовете на СХП имат право:

  • да участват с предимство и намалена такса в мероприятията на Съюза,
  • да ползват с предимство и отстъпка информация, печатни издания и др. подобни, предоставяни на Съюза или издавани от него,
  • индивидуалните членове на Съюза ползват 30% отстъпка при абониране за списание "Хранително-вкусова промишленост"
  • да ползват при необходимост с предимство материалната база на ФНТС при определени условия.

 

Молба за членство:

Индивидуално

Колективно